Psihologs - personīgās izaugsmes treneris

Zane Jankovksa


Reizēm mūsu dzīves scenārijs šķiet pilnīgi aplams, bet mēs paši – nespējīgi to mainīt. Saskaroties ar dzīves izaicinājumiem vai to trūkumu,  nepieciešams iedrošinājums un iespēja vienlaicīgi ieskatīties sevī un palūkoties plašāk. Personīgās izaugsmes treneris motivē cilvēku attīstīt prasmes un spējas un uzdrošināties īstenot mērķus.

Atšķirībā no klasiskās psihologa konsultācijas, kurā darbs lielākoties notiek ar cilvēka pagātni, personīgās izaugsmes treniņā uzmanība tiek vērsta uz nākotni. Speciālists klientam palīdz noteikt un izvērtēt ambīcijas un sapņus un atklāt iekšējos resursus to piepildīšanai. Izaugsmes treneris palīdz cilvēkam izprast savu pašreizējo stāvokli un noteikt, kur viņš vēlas nokļūt, kā arī apzināties iespējas un uzņemties atbildību par savu mērķu sasniegšanu.

Individuālās izaugsmes sesijas ieteicamas, ja

 • jums trūkst dzīvesspara vai dzīvesprieka;
 • šobrīd izjūtat apjukumu kādā no dzīves sfērām;
 • izjūtat šaubas par sevi, savām spējām;
 • jums ir vīzija par nākotni, bet nav skaidra plāna;
 • vēlaties mainīt profesiju;
 • vēlaties uzlabot savu izskatu un veselību;
 • mēdzat aizmirst lietas;
 • mēdzat nepabeigt iesākto;
 • vēlaties mainīt konkrētu savu uzvedības modeli;
 • jums raksturīga prokrastinācija (darbu atlikšana uz vēlāku laiku);
 • jums ir laika trūkums;
 • vēlaties uzlabot savu finansiālo stāvokli;
 • esat uzņēmīgs pret stresu (viegli aizkaitināms, sarūgtināms, aizvainojams u.c.);
 • jūs labprāt vairāk attīstītu savu pašapziņu;
 • jūs labprāt palielinātu savu pašpārliecinātību;
 • jūs labprāt paaugstinātu savu pašvērtību;
 • jums trūkst balansa darba - ģimenes dzīvē.

Ieguvumi no individuālajām izaugsmes sesijām:

 • skaidrāks un plašāks redzējums par vēlamo attīstību konkrētajā situācijā;
 • uz personīgām vērtībām balstīta motivācija;
 • skaidri un precīzi definēti mērķi;
 • precīzi izstrādāts darbības plāns mērķu sasniegšanai;
 • iekšējā potenciāla un resursu atklāšana, to pielietošana mērķu sasniegšanā;
 • augstāka darba un personiskās rīcības efektivitāte;
 • atbrīvošanās no traucējošiem ieradumiem, jaunu rīcības modeļu radīšana;
 • pārliecība par savām spējām;
 • ātrāks vēlamo izmaiņu process nekā strādājot vienatnē;
 • sevis apzināšanās un pieņemšana;
 • harmoniskāka dzīve;
 • uzlabojušās attiecības ar sevi un apkārtējiem;
 • atvieglota ikdienas dzīve;
 • iemācīšanās uzticēties sev;
 • uzlabotas komunikācijas, lēmumu pieņemšanas, laika plānošanas u.c. jums nepieciešamās prasmes.