Psihologs - personīgās izaugsmes treneris

Zane Jankovksa


Reizēm mūsu dzīves scenārijs šķiet pilnīgi aplams, bet mēs paši – nespējīgi to mainīt. Saskaroties ar dzīves izaicinājumiem vai to trūkumu,  nepieciešams iedrošinājums un iespēja vienlaicīgi ieskatīties sevī un palūkoties plašāk. Personīgās izaugsmes treneris motivē cilvēku attīstīt prasmes un spējas un uzdrošināties īstenot mērķus.

Atšķirībā no klasiskās psihologa konsultācijas, kurā darbs lielākoties notiek ar cilvēka pagātni, personīgās izaugsmes treniņā uzmanība tiek vērsta uz nākotni. Speciālists klientam palīdz noteikt un izvērtēt ambīcijas un sapņus un atklāt iekšējos resursus to piepildīšanai. Izaugsmes treneris palīdz cilvēkam izprast savu pašreizējo stāvokli un noteikt, kur viņš vēlas nokļūt, kā arī apzināties iespējas un uzņemties atbildību par savu mērķu sasniegšanu.