Preventīvā medicīna

Cilvēka dzīves ilgums pasaulē strauji pieaug, "Anti-Aging Institute" mērķis ir panākt, lai pieaugtu arī dzīves kvalitāte. Preventīvās medicīnas speciālists ir novecošanās procesus pārzinošs  speciālists,  kurš individuāli konsultē pacientu, noskaidrojot esošās veselības problēmas, ģimenes anamnēzi, dzīvesveidu un tā ietekmi uz novecošanās procesiem. Speciālists veido individualizētu diagnostikas, ārstēšanas un dzīves kvalitātes paaugstināšanas un saglabāšanas pasākumu plānu.

Pievērsiet uzmanību savai pašsajūtai un dzīvesveidam!

Preventīvās medicīnas speciālista konsultācija ir nepieciešama ikvienam pilngadību sasniegušam cilvēkam!

 

Preventīvās medicīnas speciālistu konsultācijas

 

Izplatītākie jautājumi, kuru risinājumu kompleksā ietilpst preventīvā medicīna:

  • ģenētisko risku noteikšana (saslimšanas risks);
  • diagnostika;
  • profilaktisko pasākumu plāna izstrāde un īstenošana;
  • hormonālo pārmaiņu uzraudzīšana;
  • terapijas koriģēšana menopauzes (sievietēm) un andropauzes (vīriešiem) periodā.

Preventīvās medicīnas nozares speciālisti koncentrējas uz profilaksi, laikus veiktu, mūsdienīgu diagnostiku un ārstēšanu, kā arī maksimālu fizisko un garīgo spēju saglabāšanu mūža garumā.

Pakalpojumi:

  • preventīvās medicīnas speciālista konsultācija;
  • ģenētiskie testi;
  • individualizētas rekomendācijas, balstoties uz ģenētiskā testa rezultātiem;
  • ārstēšanas plāna izveide;
  • ārstēšanas plāna īstenošana/uzraudzība.