Psihologs, koučs, personīgās izaugsmes treneris

Zane Jankovksa

 

PSIHOLOGS

Psihologs ir psiholoģijas zinātnē augstāko izglītību ieguvis speciālists. Psihologs pārzina cilvēka uzvedības modeļus, domāšanas veidus un attiecības ar līdzcilvēkiem un pasauli. 

Konsultāciju laikā psihologs nesniedz gatavus problēmas risinājumus, bet gan palīdz cilvēkam pašam izprast izaicinājumus, to cēloņus un risinājumu iespējas. Sarunas laikā psihologs uzklausa klientu, cenšas izprast viņa domas un skatpunktu, palīdz klientam noformulēt emocijas. Psihologa vadībā klients, atklājot un izmantojot savus iekšējos resursus, pats nonāk pie secinājumiem, izpratnes un risinājuma. 
Kad nepieciešams psihologs?

“Anti-Aging Institute” psihologs Zane Jankovska sniedz konsultācijas jauniešiem un pieaugušajiem šādos gadījumos:

 • akūts vai hronisks stress un trauksme (sociālā trauksme, panikas lēkmes, veģetatīvā distonija, u.c.); 
 • ilgstoša nomāktība;
 • izdegšana (ilgstošs nogurums, emocionālais izsīkums, emocionālā izdegšana, profesionālā izdegšana, motivācijas trūkums);
 • spēcīgs emocionāls trieciens (zaudējums, šķiršanās);
 • depresija ( sezonālā depresija , pēcdzemdību depresija u.c.);
 • uzvedības un personības traucējumi;
 • pašvērtējuma problēmas;
 • neparedzēta apstākļu maiņa (karjera, finanses, attiecības, dzīvesvieta u.c.);
 • sarežģījumi attiecībās ar apkārtējiem  (konflikti, šķiršanās, grūtības veidot attiecības, vientulība);
 • krīzes situācijas;
 • identitātes krīze;
 • psiholoģiskā vardarbība, mobings, bosings.

Speciāliste veic arī intelekta un emocionālās sfēras psiholoģisko izpēti jauniešiem un pieaugušajiem. Psiholoģiskās izpētes mērķis ir noteikt cilvēka personību, domāšanas un saskarsmes īpatnības, kognitīvās spējas un procesus (uztvere, atmiņa, uzmanība), intelektu. Izpētes beigās tiek sagatavots atzinums. Visbiežāk psiholoģisko izpēti veic pēc iestādes vai speciālista pieprasījuma (medicīniskā komisija, ģimenes ārsts, neirologs, psihiatrs u.c.).

Ko sniedz psihologa konsultācija?

 • emocionālo atbalstu;
 • emocionālā līdzsvara atjaunošanu;
 • izpratni par problēmu, tās iemesliem un risinājumiem;
 • iekšējo resursu un ierobežojumu apzināšanos;
 • skaidrāku un plašāku redzējumu par situāciju un vēlamo tās attīstību;
 • uzlabotu komunikāciju ar apkārtējiem;
 • labāko mehānismu atrašanu dažādu psiholoģisko izaicinājumu pārvarēšanai.

Ko nedara psihologs?

Psihologs nenosaka diagnozes un neizraksta zāles. Psihologs nepiedāvā gatavus problēmu risinājumus, tā vietā sniedz klientam nepieciešamās taktikas un metodes pastāvīgai situācijas izpratnei un atrisināšanai.

PERSONĪGĀS IZAUGSMES TRENERIS - KOUČS

Kas ir koučings un koučs?

Personīgās izaugsmes treneris jeb koučs motivē cilvēku attīstīt prasmes un spējas un uzdrošināties īstenot mērķus. Koučs klientam palīdz noteikt un izvērtēt ambīcijas un sapņus, kā arī atklāt iekšējos resursus to piepildīšanai. Izaugsmes treneris palīdz cilvēkam izprast savu pašreizējo stāvokli un noteikt, ko viņš vēlas sasniegt, kā arī apzināties iespējas un uzņemties atbildību par savu mērķu sasniegšanu. Koučinga būtība ir piešķirt struktūru sapņa īstenošanai. Koučings tiek izmantots gan individuālai izaugsmei un paradumu maiņai, gan biznesā un sportā.

Kad nepieciešams koučings? 

Individuālās izaugsmes sesijas ieteicamas, ja:

 • trūkst dzīvesspara vai dzīvesprieka;
 • izjūtat apjukumu kādā no dzīves sfērām;
 • izjūtat šaubas par sevi, savām spējām;
 • ir vīzija par nākotni, bet nav skaidra plāna;
 • vēlaties mainīt profesiju;
 • vēlaties mainīt konkrētu savu uzvedības modeli;
 • vēlaties uzlabot savu izskatu un veselību;
 • mēdzat aizmirst lietas, nepabeigt iesākto;
 • jums raksturīga prokrastinācija (darbu atlikšana uz vēlāku laiku);
 • esat uzņēmīgs pret stresu (viegli aizkaitināms, sarūgtināms, aizvainojams u.c.);
 • vēlaties paaugstināt savu pašapziņu;
 • jums trūkst balansa darba un privātajā dzīvē.

Ieguvumi no koučinga:

 • skaidrāks un plašāks redzējums par vēlamo attīstību konkrētajā situācijā;
 • skaidri un precīzi definēti mērķi;
 • precīzi izstrādāts darbības plāns mērķu sasniegšanai;
 • iekšējā potenciāla un resursu atklāšana, to pielietošana mērķu sasniegšanā;
 • atbrīvošanās no traucējošiem ieradumiem, jaunu rīcības modeļu radīšana;
 • sevis apzināšanās un pieņemšana;
 • harmoniskāka dzīve;
 • uzlabotas komunikācijas, lēmumu pieņemšanas, laika plānošanas u.c. jums nepieciešamās prasmes.

Psihologs un koučs – vai ir atšķirība?

Lai arī gan psihologs, gan koučs strādā ar cilvēka iekšējiem resursiem un palīdz klientam problēmas risināt patstāvīgi, šie speciālisti atšķiras.

 • Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību. Koučs jeb izaugsmes treneris ir sertificēts speciālists bez augstākās izglītības psiholoģijas nozarē. 
 • Koučings koncentrējas uz nākotni, psiholoģija strādā arī ar pagātnes aspektiem.
 • Koučs nerisina emocionālās veselības problēmas.
 • Koučings koncentrējas uz konkrētu mērķu vai izmaiņu definēšanu un sasniegšanu.

Kā atrast kouču?

“Anti-Aging Institute” speciāliste Zane Jankovska ir gan sertificēts koučs, gan psihologs. Ja neesat pārliecināti, kura speciālista palīdzība Jums noderētu visvairāk, jūs to noskaidrosiet pirmās tikšanās laikā ar speciālisti.