Anti-Aging plāns

 

Telefons ar SMS

1.

Sadarbība ar "Anti-Aging Institute" sākas ar sarunu ar klientu menedžeri - sabiedrības veselības speciālistu, kurš iepazīst un noskaidro katra klienta vēlmes un mērķus, veidojot individuālu pierakstu pie attiecīgajiem speciālistiem. 

 

Aplis ar plusu pa vidu

2.

Sākuma posmā pirmā konsultācija visbiežāk norisinās ar preventīvās medicīnas speciālistu, kurš klientam izskaidro preventīvās medicīnas, profilakses un Anti-Aging koncepta būtību – veselība kā visaptverošs faktoru kopums.

Konsultācijas laikā tiek pārrunāta ne tikai klienta slimību vēsture, bet arī viņa ģimenes anamnēze. Speciālists uzklausa šī brīža sūdzības un novērojumus, kā arī iztaujā par iepriekš (arī bērnībā) izslimotajām slimībām. Ar speciālistu tiek pārrunāts klienta dzīves ritms, ēšanas paradumi, fizisko aktivitāšu specifika un citi aspekti.

 

Ūdens pile

3.

Konsultācijas laikā ārsts izvērtē klienta individuālos riskus un nosaka turpmākos izmeklējumus. Balstoties uz iegūto informāciju, ja nepieciešams, preventīvās medicīnas speciālists piemēro klientam atbilstošāko ģenētisko testu. 

 

Diagramma

4. 

Apkopojot un analizējot  izmeklējumu un ģenētisko testu rezultātus ārstu konsīlijā (multidisciplināra medicīnas ekspertu grupa), tiek izveidots klienta pašreizējā stāvokļa profils, izmantojot “karodziņu principu”:

ar sarkanu karodziņu tiek apzīmētas problēmas, kuru risināšana ir prioritāra, jo tās rada nopietnus veselības draudus;

ar oranžo – mēreni draudi veselībai, kuru risināšanai jāpievēršas pēc iespējas ātrāk;

ar dzelteno – veselības stāvokļa aspekti, kuriem vēlams pievērst uzmanību;

ar zaļo – stāvoklis, kurš ir apmierinošs. Ieteicami uzturošie, uzlabojošie un profilaktiskie pasākumi.

 

Sirds

5. 

Klientam līdzdarbojoties, tiek izveidots ilgtermiņa plāns (vidēji 6-12 mēneši) primāri sarkano karodziņu pārvēršanai par zaļajiem, papildus strādājot ar oranžajiem un dzeltenajiem karodziņiem.

Procesā tiek iesaistīti dažādi speciālisti, periodiski veikti izmeklējumi un plāna korekcijas.

Pēc operatīvā posma beigām tiek atkārtotas procesa sākumā veiktās analīzes un pārbaudes (izņemot ģenētisko testu) un novērtēts progress.

 

Pulkstenis

6.

Pēc prioritārā posma beigām kopā ar klientu menedžeri - sabiedrības veselības speciālistu tiek izlemts, vai turpināt profilaksi ar zaļajiem karodziņiem un nodrošināt regulāru “check-up” grafiku, lai uzraudzītu karodziņus, kuri iepriekš bijuši sarkani.

Sabiedrības veselības speciālists seko līdzi Jūsu individuālā plāna un profilaktisko pasākumu grafikam - koordinē un atgādina par gaidāmajām konsultācijām un procedūrām, kā arī nodrošina komunikāciju starp institūta speciālistiem un klientu.

Klients tiek informēts arī par jaunām iespējām, kas var palīdzēt iepriekš nerisināmu problēmu gadījumā.