Anti-aging plāna sastādīšana

Apkopojot un analizējot  izmeklējumu un ģenētisko testu rezultātus ārstu konsīlijā (multidisciplināra medicīnas ekspertu grupa), tiek izveidots klienta pašreizējā stāvokļa profils, izmantojot “karodziņu principu”:

 • ar sarkanu karodziņu tiek apzīmētas problēmas, kuru risināšana ir prioritāra, jo tās rada nopietnus veselības draudus;
 • ar oranžo – mēreni draudi veselībai, kuru risināšanai jāpievēršas pēc iespējas ātrāk;
 • ar dzelteno – veselības stāvokļa aspekti, kuriem vēlams pievērst uzmanību;
 • ar zaļo – stāvoklis, kurš ir apmierinošs, un ieteicami uzturošie, uzlabojošie un profilaktiskie pasākumi.

Klientam līdzdarbojoties tiek izveidots ilgtermiņa plāns (vidēji 6 -12 mēneši) primāri sarkano karodziņu pārvēršanai par zaļajiem, papildus strādājot ar oranžajiem un dzeltenajiem karodziņiem. Procesā tiek iesaistīti dažādi speciālisti, periodiski veikti izmeklējum un plāna korekcijas.
Pēc operatīvā posma beigām tiek atkārtotas procesa sākumā veiktās analīzes un pārbaudes (izņemot ģenētisko testu) un novērtēts progress.

Pastāv šādas Anti-Aging plāna iespējas:

 1. Anti-Aging Platinum
  sarkanie + oranžie + dzeltenie karodziņi + profilakse zaļajiem karodziņiem 
 2. Anti-Aging Gold
  sarkanie + oranžie + dzeltenie karodziņi
 3. Anti-Aging Silver
  sarkanie + oranžie karodziņi 
 4. Anti-Aging Basic
  sarkanie karodziņi

Pēc prioritārā posma beigām kopā ar klientu menedžeri tiek izlemts, vai turpināt profilaksi ar zaļajiem karodziņiem un nodrošināt regulāru “check-up” grafiku, lai uzraudzītu iepriekš sarkanos karodziņus. Turpinot sadarbību, klientam tiek nodrošināti atgādinājumi par nepieciešamajām analīzēm, vakcināciju un skrīninga programmām atbilstoši vecumam. Klients tiek informēts par jaunievedumiem, kuri var palīdzēt iepriekš nerisināmu problēmu gadījumā.