• Sniedz ārsta – internista konsultācijas;
  • Diagnosticē un ārstē internās medicīnas profila saslimšanas.

Pieņem pacientus no 16 gadu vecuma.