Geriatrs Jānis Zaļkalns
Prof.,
Dr. Jānis Zaļkalns
Internists, geriatrs

Konsultē  par aktīvas novecošanas, slimību prevencijas un ārstēšanas, kā arī kvalitatīvas dzīves jautājumiem, sadarbībā ar ikvienu klientu kopīgi izstrādājot personalizētu darbības programmu, kas vērsta gan uz fizisko un mentālo veselību, gan pilnvērtīgu  sociālo funkcionēšanu.