Ir patīkami apzināties savu vērtību, vēl lielāks ir gandarījums, ja to atzīst un novērtē globāli nozares eksperti.

Ir patīkami apzināties savu vērtību, vēl lielāks ir gandarījums, ja to atzīst un novērtē globāli nozares eksperti.

Starptautiskais novecošanās vadības nozares dalībnieku tīkls Global Age Management Alliance atzīmējis ''Anti-Aging Institute'' kā nozares paraugu, uzsverot klīnikas individuālo un holistisko pieeju novecošanās jautājumu risināšanā. Global Age Management Alliance īpaši izceļ aspektu, ka ''Anti-Aging Institute'' rūpējas par klienta fizisko un emocionālo veselību, apvienojot personalizētu pieeju un multidisciplināru speciālistu komandu.

''Šīs klīnikas mērķis ir lauzt stereotipu par terminu ''anti-aging'' kā tikai novecošanās radītu vizuālo pārmaiņu novēršanu un aizkavēšanu. ''Anti-Aging Institute'' darbs ar klientu sākas ar precīzu diagnostiku, personalizētu veselības aprūpes plānu un turpinās ar ilgstošu sadarbību, rūpējoties par klienta veselības un dzīves kvalitāti iespējams pat visa mūža garumā.'' /Global Age Management Alliance/

''Anti-Aging Institute'' misija ir sniegt klientam iespēju baudīt pilnvērtīgu, veselīgu dzīvi neatkarīgi no vecuma. Šis process sākas ar detalizētu cilvēka veselības stāvokļa izvērtēšanu, šī brīža un nākotnes veselības risku noteikšanu un novēršanu, izmantojot, individuāli izstrādātu plānu. Klienta mērķi tiek sasniegti, piesaistot izcilākos speciālistus un izmantojot mūsdienīgākās ārstniecības metodes un tehnoloģiskos risinājumus.