Anti-aging plāns

Sadarbojoties ar preventīvās medicīnas ārstu un AAI speciālistu komandu, Jūs varat pilnvērtīgi rūpēties par savu labsajūtu un veselību vienas iestādes ietvaros – sekot līdzi sava dzīvesveida un uztura aspektiem, veikt nepieciešamās pārbaudes un procedūras, vakcinācijas, konsultēties pie labākajiem nozares speciālistiem u.c.

Klientiem tiek sniegta iespēja izstrādāt un īstenot preventīvās medicīnas plānu, koncentrējoties uz konkrētu veselības aspektu, kā arī īstenot ikdienas veselības aprūpes pakalpojumus. Sadarbības laikā klientu konsultants sekos līdzi Jūsu individuālā plāna un profilaktisko pasākumu grafikam - koordinēs un atgādinās par gaidāmajām konsultācijām un procedūrām, kā arī nodrošinās komunikāciju starp speciālistiem un klientu.