Anti-aging konsultācija

Sadarbība ar Anti-Aging Institute sākas ar klientu menedžeri, kas iepazīst un noskaidro katra klienta vēlmes un mērķus, veidojot individuālu pierakstu pie attiecīgajiem speciālistiem.

Sākuma posmā pirmā konsultācija visbiežāk norisinās ar preventīvās medicīnas speciālistu, kurš klientam izskaidro preventīvās medicīnas, profilakses un anti-aging koncepta būtību – veselība kā visaptverošs faktoru kopums.
Konsultācijas laikā tiek pārrunāta ne tikai klienta slimību vēsture, bet arī viņa ģimenes anamnēze. Speciālists uzklausa šī brīža sūdzības un novērojumus, kā arī iztaujā par iepriekšējām (arī bērnības) saslimšanām. Ar speciālistu tiek pārrunāts klienta dzīves ritms, ēšanas paradumi, fizisko aktivitāšu specifika un citi aspekti. Konsultācija ārstam ļauj izvērtēt klienta individuālos riskus un noteikt turpmākos izmeklējumus. Balsoties uz iegūto informāciju, preventīvās medicīnas speciālists piemēro klientam atbilstošāko ģenētisko testu.

Sadarbība ar Anti-Aging Institute tiek nodrošināta ilgtermiņā - klientu konsultants seko līdzi Jūsu individuālā plāna un profilaktisko pasākumu grafikam - koordinē un atgādina par gaidāmajām konsultācijām un procedūrām, kā arī nodrošina komunikāciju starp institūta speciālistiem un klientu.